Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vaaliteemojani

Kehitetään kaupungin tulopuolta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva. Tulojen grafiikka 2017 (Helsingin kaupunki Talousarvio 2017)

 

 1. Kaupungin hankinnat ja investoinnit ovat 2.5 miljardia euroa. Hankinnoissa pitää pyrkiä vaikuttamaan siihen, että syntyy uusia ratkaisuja ja palveluita, joilla syntyy uusia työpaikkoja
 2. Pidetään huolta, että kaupungin hallintokulttuuri tukee palveluekosysteemien kehitystä, missä yksityiset ja julkiset palvelut muodostavat toisiaaan täydentävän kokonaisuuden.
 3. Tehdään syvä tarkastelu kaupungin palvelumaksujen kehittämisestä, siten että voidaan turvata hyvä julkisten palvelujen taso. Kaupungin muut kuin verotulot ovat nyt yli 1,2 miljardia euroa. Esimerkiksi HKL kattaa lipputuloilla noin puolet menoistaan. Maksuttomat palvelut varhaiskasvatuksen ja koulutuksen lisäksi eivät ole yleensä hyvä ratkaisu. 

 

 

Varmistetaan kaupungin organisaation toimintakyky ja uudistuminen

 1. Helsingin hallintouudistus on iso mahdollisuus. Vanhan siiloutuneen virastorakenteen tsaarinaikainen hallintoperinne on korkea aika uudistua. Hallintokulttuurin muuttaminen kontrollista kehittämiseen on iso johtamisen haaste.
 2. Organisaatiota myllerretään kovaa vauhtia ja maakuntauudistus tuo siihen vielä oman suuren lisähaasteen. Kaupungin nykyinenkin strateginen raami ohjaa kaupungin organisaation työn merkitystä ihan kohtuullisesti. Työn kokeminen merkitykselliseksi on iso kansallinen  haaste. Lähes puolet työntekijöistä ei koe työtään merkitykselliseksi. Kaupungin palveluksessa on osaavia ihmisiä, joiden työtyytyväisyys on toimenkuvien muuttuessa tärkeä mittari johtamisen onnistumisesta.
 3. Hyvän hallinnon lisäksi kokeillaan ja kehitetään. Sallitaan riskinotto ja epäonnistuminen.

 

Tehdään Helsingistä kaupunkielämän uusien ratkaisujen edelläkävijä

 1. Kaupunki hyvän elämän mahdollistajana
  Tarjoamalla mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia ratkaisuja yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa kaupunki vauhdittaa uutta liiketoimintaa kaupunkikehityksen rinnalla. Yksi kokeilujen kautta toteutuva ratkaisu on liikenteen sähköistäminen ja ruuhkien hallinta.

 2.  Turvataan lähipalvelut  –  asukkaat, yritykset ja kaupunki yhdessä.

  Tästä on hyvä esimerkki Allas Seapool merikylpylä kauppatorin rannassa. Kaupungin rahoitti alle 10 % investoinnista 1 miljoonan euron lainalla ja paikalle syntyy merkittävä kaupunkielämän keidas, jossa on omistajina yli 1000 kaupunkilaista ja kävijäennuste yli 300 000 ihmistä vuodessa. Saadaan Guggenheimin kokoinen vaikuttavuus ilman kaupungin omaa investointia. Kantakaupungissa oli kaupungin huonoin tilanne uintimahdollisuuksien suhteen ennen allasta!

 3. Rakennetaan kaunis käveltävä arki ja lisäämällä luontoa ja taidetta kaupungissa

  Suomen Taiteilijaseuran kuntavaalivetoomuksessa 2017 on kolme keinoa edistää kuvataidetta kunnassa: 
 • Lisää julkista taidetta.
 • Taidemuseoiden ja gallerioiden toiminnan edellytykset turvattava.
 • Taiteilijoille työtiloja ja apurahoja.

  Luonnon monimuotisuutta kannattaa lisätä myös kaupungin kaikkiin rakennettuihin paikkoihin.   Puistokadut, kukkalaatikot, marjapensaat ja hedelmäpuut elävöittämään myös kivistä kantakaupunkia.

 

 

Edistetään päätöksillä  sosiaalista, inhimillistä ja luonnon tasapainoa

 1. Ymmärretään rahankäytön vaikutukset laajasti ja riittävän pitkällä aikahorisontilla. Esimekriksi varhaiskasvatus on panostus ihmisten elinikäiseen hyvinvointiin. Tuottoa saadaan nauttia keskimäärin noin 80 vuotta.
 2. Sosiaalisen tasa-arvon ja syrjäytymisen panostukset tuottavat sosiaalista pääomaa, luottamusta, jonka taloudellinenkin merkitys kaikille on suuri.
 3. Resurssien viisas käyttö aina päätöksiin mukaan: uusiutuvaa energiaa, ei ruokahävikkiä, sähköistetty liikenne, myös rakennetun ympäristön monimuotinen luonto  on tärkeätä varsinaisten vaalittavien luontoalueiden lisäksi.